تعرفه طراحي سايت

با توجه به اینکه طراحی سایت یک کار پروژه ای محسوب می شود و وب سایت ها از نظر امکانات و کاربرد تنوع بسیار فراوانی دارند لذا ارائه تعرفه جامع جهت طراحی وب سایت عملی نمی باشد چرا که نحوه ارزیابی آن تابع پارامترهای بسیاری است و در نتیجه برای هر وب سایت بسیار متغیر خواهد بود.

درعین حال سپهر پلاس جهت مطلع نمودن شما از هزینه های طراحی سایت برای سایتهای با موضوعات مختلف تعرفه های تقریبی را در نظر گرفته است.

وب پلاس 1
  500 /هزار تومان
  • ثبت دامنه
  • اختصاص هاست
  • پیاده سازی سایت
  • طراحی وب سایت
  • پنل مدیریتی 2 زبانه
  • آموزش کنترل پنل
  • پشتیبانی رایگان 3 ماهه
وب پلاس 2
  1 /میلیون تومان
  • ثبت دامنه
  • اختصاص هاست
  • پیاده سازی سایت
  • طراحی وب سایت
  • پنل مدیریتی 2 زبانه
  • آموزش کنترل پنل
  • پشتیبانی رایگان 6 ماهه
  • درج اطلاعات وب سایت
وب پلاس 3
  2 /میلیون تومان
  • ثبت دامنه
  • اختصاص هاست
  • پیاده سازی سایت
  • طراحی وب سایت
  • پنل مدیریتی 2 زبانه
  • آموزش کنترل پنل
  • پشتیبانی رایگان 6 ماهه
  • درج اطلاعات وب سایت
  • نسخه موبایلی وب سایت
وب پلاس 4
  3 /میلیون تومان

نکات قابل توجه :

۱- هزینه های مندرج در جدول و نیز زمان تحویل ، بسته به امکانات و نیاز مشتری تغییر خواهد کرد (+ -)
۲- پس از سفارش ، و عقد قرارداد ابتدا مبلغ ۴۰% دریافت و باقی مانده نیز در انتهای سفارش ( قبل از راه اندازی بر روی وب سایت ) دریافت می گردد .