تعرفه ساخت انواع فيلم|تيزر|کليپ

تعرفه طراحی بنر متحرک

نوع خدمات سایز قیمت (تومان)
تعرفه طراحی بنر گیف (Gif) متحرک 1 سایز دلخواه 50/000 تومان

تعرفه طراحی تیزر

نوع خدمات زمان قیمت (تومان)
ساخت تیزر 1 ثانیه 5 هزار تومان

تعرفه طراحی کلیپ

نوع خدمات زمان قیمت (تومان)
ساخت کلیپ 1 دقیقه 150 هزار تومان

– هزینه های مندرج در جدول پایه ی قیمت بوده و مبلغ تعیین شده برای هر پروژه ممکن است کمتر یا بیشتر از ارقام جدول باشد. قیمت نهایی پس از اطلاع از جزییات هر پروژه محاسبه می گردد.